Zarząd

Piotr Gąstał
Prezes Zarządu
Bogdan Wochowski
Członek Zarządu