Usługi bezpieczeństwa i ochrony
Usługi bezpieczeństwa i ochrony

Zapewniamy usługi ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego.

Posiadamy koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą posiadającą wymagane uprawnienia. Podnosimy kwalifikacje kadry poprzez szkolenia z zakresu taktyki i techniki interwencji, umiejętności strzeleckich oraz posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego. Zapewniamy umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie niezbędne do realizacji usług ochrony.

W zakresie bezpieczeństwa współpracujemy z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Strażą Pożarną, Służbą Ochrony Państwa, Strażą Miejską i innymi organizacjami.

Jako Spółka stawiająca bezpieczeństwo na pierwszym miejscu posiadamy certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z międzynarodową normą ISO/IEC 27001.

Naszym Klientom oferujemy:

  • kompleksową ochronę fizyczną osób i mienia, w tym obiektów podlegających obowiązkowej ochronie oraz obiektów infrastruktury krytycznej,
  • usługi recepcyjne,
  • projektowanie i wykonywanie systemów zabezpieczenia technicznego,
  • opracowywanie i wdrażanie planów, instrukcji i procedur ochrony fizycznej,
  • bezpieczeństwo informacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych.