Produkty

BPM

Posiadamy doświadczenie we wsparciu procesów biznesowych w obszarze BPM, w szczególności w zakresie wdrażania i integracji systemów zarządzania procesami Business Process Management oraz tworzeniu interfejsów wymiany danych pomiędzy systemami i aplikacjami.

Oferujemy Państwu autorską platformę, służącą automatyzacji procesów biznesowych, niezależną od systemów ERP i dostawców zewnętrznych.

Narzędzie jest elastyczne i pozwala na łatwą modyfikację i kastomizację rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Zapewniamy kompleksową obsługę oprogramowania, począwszy od infrastruktury, po rozwiązywanie problemów użytkowników końcowych oprogramowania.

Korzyści z korzystania z platformy BPM:

 • Przekształcenie wewnętrznych procesów biznesowych w uporządkowane rozwiązania informatyczne;
 • Zwiększenie efektywności i poprawa wyników biznesowych;
 • Sprawowanie lepszej kontroli i możliwość modyfikacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie;
 • Stworzenie zintegrowanego i spójnego systemu dostosowanego do własnych potrzeb;
 • Skuteczniejsze reagowanie na zdarzenia krytyczne;
 • Integracja platformy z systemem kadrowo – płacowym;
 • Zwiększenie świadomości kadry menadżerskiej, szybki przepływ danych;
 • Możliwość efektywnego procedowania wniosków w czasie pandemii/pracy zdalnej;
 • Bezpieczeństwo danych, w zakresie przesyłania i przechowywania;
 • Możliwość efektywnego procedowania wniosków w czasie pandemii/pracy zdalnej;
 • Ograniczenie obszarów archiwizacji dokumentacji papierowej.

 

Funkcjonalności:

 • Elektroniczna lista obecności, w tym zlecenia i odbiory nadgodzin, a także rejestr wyjść prywatnych i odpracowań;
 • Elektroniczne paski płacowe;
 • Elektroniczne PITy;
 • Wnioski urlopowe, wnioski o prace zdalną, limity urlopowe i wykaz absencji;
 • Wnioski kadrowe: o rekrutację, o zatrudnienie, zmianę warunków zatrudnienia, , zawarcie umowy cywilno-prawnej, zmianę umowy cywilno-prawnej;
 • Karta obiegowa
 • Wnioski o świadczenia z ZFŚS;
 • Portal pracownika, w tym dostęp do danych osobowych, adresowych;
 • Wnioski zakupowe
 • Delegacje, w tym polecenia i rozliczenia wyjazdów

Jesteśmy w stanie przygotować na Państwa potrzeby aplikację która m.in. wymaga zatwierdzania wielopoziomowego, informowania o kolejnych etapach, w której informacje sensytywne są szyfrowane i mogą być jeszcze dodatkowo zabezpieczane indywidualnym PIN’em.

Na platformie istnieje również możliwość dołączania załączników, a także przeglądania historii wykonywanych działań.