O firmie

Powołanie PGNiG Serwis sp. z o.o. w 2012 r. rozpoczęło proces tworzenia usług wspólnych w GK PGNiG. Jako Centrum Kompetencyjne dostarczamy skuteczne i innowacyjne rozwiązania tworzące przestrzeń dla rozwoju głównej działalności spółek GK PGNiG. Zapewniamy kompleksową obsługę wybranych podmiotów w zakresie świadczenia usług:

  • utrzymania czystości,
  • bezpieczeństwa i ochrony.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, a w każdym z tych obszarów pracujemy w oparciu o najwyższe standardy, w tym m.in. o System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z międzynarodowymi wymaganiami normy ISO/IEC 27001. Prowadzimy działalność w oparciu o koncepcję odpowiedzialnego biznesu. Aby zapewnić ciągły rozwój firmy optymalizujemy nasze usługi i stale doskonalimy umiejętności. Wiarygodność, odpowiedzialność, partnerstwo i jakość to fundamentalne wartości, które są integralną częścią sposobu prowadzenia działalności biznesowej. Budujemy trwałe relacje z Klientami oparte na wzajemnym szacunku oraz zaufaniu. Do każdego z Naszych Klientów podchodzimy indywidualnie i dostosowujemy się do ich potrzeb. Postępujemy zgodnie z zasadami etyki społecznej. Sukcesywnie modyfikujemy istniejące rozwiązania, aby zapewnić ich optymalne wykorzystanie. Nasi Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie merytoryczne i najnowsze rozwiązania przyczyniające się do rozwoju ich działalności.    

PGNiG Serwis należy do GK PGNiG, która pełni kluczową rolę na polskim rynku gazu i jako lider odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Działalność GK PGNiG stanowi istotny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Zapewnia bezpieczeństwo energetyczne, dostarcza gaz, energię i ciepło do odbiorców biznesowych oraz indywidualnych, zatrudniając przy tym ponad 25.000 pracowników. W 2020 roku Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 39,2 mld zł.