Kariera

Kariera
Poznajmy się

Największym zasobem spółki PGNiG Serwis są ludzie, dzięki którym możemy świadczyć profesjonalne usługi wsparcia w GK.

Dlaczego warto pracować z nami?

 1. Zapewniamy stabilne zatrudnienie.
 2. Oferujemy benefity dla pracowników i członków ich rodzin, w tym:
  • dedykowane pakiety opieki medycznej dla pracowników i członków rodzin;
  • dofinansowanie do urlopu;
  • pracowniczy Program Emerytalny;
  • grupowe ubezpieczenie na życie.
 3. Wspieramy rozwój pracowników poprzez:
  • realizację programów szkoleniowych;
  • kulturę organizacyjną opartą o informację zwrotną i rozwojową;
  • doskonalenie kompetencji językowych.
 4. Pracujemy w przyjaznej atmosferze sprzyjającej wzajemnej współpracy, wymianie doświadczeń i pomysłów.
 5. Ważne są dla nas dobre relacje - budujemy je w oparciu o uczciwość, lojalność oraz szczerą i otwartą komunikację.
 6. Nagradzamy doskonałe wyniki i promujemy proaktywność i inicjatywę.
 7. Cenimy elastyczność w działaniu, odwagę i odpowiedzialność.

Jak wygląda nasz proces rekrutacyjny?

 1. Proces rekrutacji prowadzimy z zachowaniem poufności, a dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Analizujemy CV, które wpłynęły w odpowiedzi na naszą ofertę.
 3. Dokonujemy selekcji biorąc pod uwagę zgodność profilu kandydata z opisanymi przez nas wymaganiami.
 4. Wybrane CV przekazujemy menadżerom, którzy poszukują pracownika i wspólnie podejmujemy decyzję o zaproszeniu kandydata do procesu rekrutacyjnego.
 5. Każdy z kandydatów zaproszonych do procesu otrzymuje informacje o planowanym terminie i formie spotkania.
 6. Podczas rozmowy sprawdzamy wiedzę merytoryczną, przeprowadzamy wywiady kompetencyjne. Czasem prosimy o próbki pracy lub przeprowadzenie prezentacji – wszystko zależy od charakteru stanowiska.
 7. Wszyscy kandydaci, którzy biorą udział w procesie rekrutacji otrzymują informację zwrotną dot. zakończenia procesu, a wybrany kandydat otrzymuje ofertę zatrudnienia.