Compliance i etyka

Świadczenie usług na rzecz spółek z GK PGNiG implikuje zachowanie najwyższych standardów etycznych opisanych w Kodeksie Etycznym GK PGNiG. Odpowiedzialność, wiarygodność i jakość to jedne w wielu wartości, którymi kierują się nasi pracownicy podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Jednocześnie jesteśmy świadomi, iż prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z licznymi zagrożeniami dla spółki i jej interesariuszy. W konsekwencji w spółce została wdrożona Polityka przeciwdziałaniom korupcji i nadużyciom w GK PGNiG, która określa mechanizmy kontrolne służące zapobieganiu zdarzeniom stanowiącym korupcję lub naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W spółce został powołany Koordynator ds. etyki i compliance, który jest odpowiedzialny za zarządzanie obszarem etyki oraz koordynację polityki zgodności. Koordynator współpracuje z Działem Compliance w PGNiG S.A. oraz Pełnomocnikiem ds. etyki GK PGNiG.