Bezpieczeństwo informacji

Pracujemy w oparciu o najwyższe standardy, a bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu. Posiadamy certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z międzynarodową normą ISO/IEC 27001.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni:

Pani Anna Wojtaś

Inspektor Ochrony Danych
daneosobowe@serwis.pgnig.pl

Klauzule informacyjne - RODO